Tora besöker äldreboenden

Äldre personer som har svårt att flytta sig kan ha svårt att besöka tandvården. Därför håller Folktandvården på att utveckla arbetssätt för besök även i hemmamiljö.

Tora Netzell i Åmotfors är en av Folktandvårdens tandhygienister som jobbar med det som kallas uppsökande verksamhet, där fokus ligger vid arbete för den äldre befolkningens munhälsa. I nya satsningar som Folktandvården nu genomför innebär uppdraget att hon åker ut till äldreboenden och hemmmabostäder.

– Det är väldigt roligt! Eftersom allt fler äldre har sina naturliga tänder kvar har vi som tandvårdspersonal en allt större och viktigare uppgift att göra en kontroll som hjälper till att bevara tänderna i så gott skick det bara går. För den äldre delen av befolkningen som inte kan besöka den ordinarie tandvårdskliniken finns flera andra möjligheter. Ett sätt är att tillfälligt placera en tandvårdsutrustning och stol på ett äldreboende. 

Bra sätt att att hjälpa till med det viktigaste

– Det funkar väldigt bra för dem som har möjlighet att förflytta sig med hjälp av exempelvis rullator eller rullstol. Och för personalen på boendena som ofta har knappt om tid och en hög arbetsbelastning har jag fått positiv feedback när jag jobbat på detta sätt. För sängliggande patienter kan också viss tandvård utföras, vilket också Tora arbetar med:

– Det går naturligtvis inte att göra allt – men det går att göra nått. Med de hjälpmedel vi har fungerar det exempelvis utmärkt att polera tänder och ta bort tandsten utan att personen behöver flytta sig från sängen.