Nya priser från 1 januari 2015

Från den 1 januari höjs tandvårdstaxan med i genomsnitt 1,9 procent.

Det innebär att en undersökning, utan förebyggande behandling och fullständig röntgen, kostar mellan 584 kronor och 825 kronor (beroende på om du besöker tandhygienist eller tandläkare).

Priserna för Frisktandvård höjs något mindre, 1,6 procent, i genomsnitt. Den prishöjningen påverkar inte dig som har ett gällande treårsavtal då priset är fast - och detsamma som vid avtalstecknandet. Frisktandvård kostar för de flesta mellan 50 och 300 kronor per månad. 

Se den fullständiga prislistan
Se prisexempel på olika behandlingar
Se prislistan för Frisktandvård