Nya priser 1 januari 2014

Den 1 januari höjs tandvårdstaxan med i genomsnitt 2,8 procent.

Det betyder till exempel att undersökningsåtgärderna för både tandläkare och tandhygienist har höjts med 20 kronor. 

Frisktandvårdens priser har fått en något lägre höjning, 2,3 procent och den lägsta avgiftsklassen höjs inte alls.

Du hittar alla våra priser, Patienttaxa 2014 (pdf, 3 Mb), under fliken "Vad kostar det", "Priser".