För tandvård på lika villkor - Folktandvården i Almedalen

Idag väljer fler värmlänningar än någonsin att betala regelbundet för sin tandvård. Men det skulle kunna vara ännu fler om den statliga tandvårdsförsäkringen gav frisktandvårdspatienter samma rätt till ekonomiskt stöd som andra patienter får.

Den statliga tandvårdsförsäkringen består av flera olika ekonomiska stöd, till exempel det allmänna tandvårdsbidraget som ger de flesta patienterna ett bidrag på 150 kr per år. Men högkostnadsskyddet*, som träder in vid kostnader över 3000 kr/år, gäller inte för patienter som har frisktandvård.

Det vill Folktandvården Sverige, ett samarbetsorgan för alla Sveriges folktandvårdsorganisationer, få beslutsfattarna att ändra på. Därför finns några av folktandvårdscheferna på plats och håller ett seminarium i Almedalen den 30 juni och 1 juli.


 * I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienten vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Patienten står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3 000 kronor. Därefter får man ersättning för:

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.