Folktandvården fyller 85 år

2015 blir Folktandvården Värmland 85 år. Och under den tiden har värmländska tänder gått från sämst i riket till att tillhöra världens allra mest friska.

Folktandvården Värmlands historia börjar 1930, i Charlottenberg. Värmland var ett av två försökslän inför införandet av folktandvård och här etablerads en klinik med skoltandvård.

Till att börja med ledde dock inte etableringen av folktandvården till att vi fick tänder utan hål. Resan mot friska tänder blev ändå lång. 1950-talet var den värmländska munhälsan faktiskt sämst i riket. Barnen kunde ha upp till 20 hål samtidigt och tandborstning var långtifrån en självklarhet. Tack vare fluorens inträde i tandvården och en ökad medvetenhet hos befolkningen började värmlänningarna få allt bättre tänder på 1960-talet.

Förebyggande tandvård ger friskare tänder

I takt med att allt fler besökte folktandvården – och att behandlingar fortfarande tog lång tid – växte köerna. Värst var det i Skoghall där patienter på 1970-talet kunde få vänta i tolv år på att få en besökstid. Något som gjorde skillnad för att kunna ta emot fler patienter var att vi i Värmland var först med att satsa på förebyggande tandvård. I den andan kom profylaxtandsköterskan till på 1970-talet och ungefär samtidigt utvecklade vi individuella vårdprogram för alla barn. På 1980-talet var också vi snabba på att inse tandhygienisternas viktiga roll.

Frisktandvård stort bland 19-åringar

Likaså var vi först ut i slutet av 1990-talet när Frisktandvård, eller Tandvård Kontrakt som det då kallades, introducerades. Under 2014 skaffade 58 procent av de värmländska 19-åringarna Frisktandvård, då de betalar en fast avgift per år eller månad, för att säkra sin framtida munhälsa. Bäst i landet.
– När en blickar bakåt är det rätt enastående att se hur mycket tandhälsan förbättrats genom åren. Vi tror på idén om att bevara friska tänder just friska. Och då spelar förebyggande tandvård en viktig roll, vilket inte minst historien visar. Det spännande är att det alltid går att göra saker bättre. Vi strävar efter att alltid vara i utveckling, säger Birgitta Haglund.


Se filmen Alltid i utveckling för friskare tänder