Folktandvården Stortorget är årets vägvisare

Under onsdagen tilldelades Folktandvården Stortorget i Säffle Landstinget i Värmlands finaste utmärkelse, Årets vägvisare. Kliniken får priset för att ha skapat en etablerad förbättringskultur med ständigt fokus på värdet för patienten.

Årets vägvisare 2017
Lena Lind, tandhygienist, Maria Granath, tandsköterska och Ulla-Britt Nygren, klinikchef, med vandringspriset i form av Ragnar Klenells glasskulptur. Utmärkelsen består vid sidan av vandringspriset också av 60 000 kronor.

– Det känns väldigt bra. Jag vill rikta ett stort tack till juryn och framför allt mina medarbetare, säger klinikchefen Ulla-Britt Nygren.

Folktandvården Stortorget har gjort en resa från en klimatkultur till ett kulturklimat. Det är orden hon använder när hon sammanfattar det förbättringsarbete som har pågått sedan många år tillbaka.
– I dag har vi ett positivt förhållningssätt på kliniken där viljan till förändring är naturlig. Vi har lämnat ett klimat där det fattades en enhetlig värdegrund och där vårt nytänkande hela tiden föll tillbaka i gamla vanor.

Arbetsplatsen är allas ansvar

Man har utgått från det dagliga arbetet i sin förändring. Genom att ta tag i kultur och arbetssätt har man rivit hierarkierna på kliniken. I dag har samtliga medarbetare mandat att styra den dagliga verksamheten vilket har lett till att alla tar spontant och självständigt ansvar.
– Vi hjälper varandra över yrkesgränserna. Alla tar ansvar för hela arbetsplatsen och inte bara sig själv. Vi ser möjligheter och lösningar istället för problem och vi lär främst av varandra utifrån våra personliga förutsättningar, i vår egen miljö.

Tiden då? Hur lång har resan varit?
– Jag har arbetat som klinikchef på olika platser sedan 1981 och vi har varit i ständigt förändring. Det tar aldrig slut och man måste alltid jobba långsiktigt, säger Ulla-Britt Nygren.
Hon lyfter också det tillåtande klimatet som en ovärderlig framgångsfaktor.
– Man får inte vara rädd och man måste få fråga när man inte kan. På så vis höjer man kompetensen hela tiden. Har man en kultur där man rädd för att ställa frågor så håller man tillbaka kompetensen på en arbetsplats.

I mångt och mycket är det en fråga om god kommunikation, enligt Ulla-Britt Nygren.
– Men framför allt så måste man få medarbetarna att säga "ja" och vilja förändra sig. Det är först när man ändrar sitt eget sätt att se på saker som man blir benägen att förändra sitt arbete. Gör man inte det kommer man inte vidare, säger hon.

Årets vägvisare 2017
Landstingsråd Gert Ohlsson (L) delade ut priset i Kongressalen på Karlstad CCC i samband med landstingets chefskonferens.

Text och bild: Jens Magnusson