Fler får avgiftsfri tandvård

Efter ett beslut i Sveriges riksdag höjs åldersgränsen för den avgiftsfria tandvården för barn och unga till 21 år från den 1 januari 2017.

Den avgiftsfria tandvården kommer att höjas successivt till och med 23 år. Nästa år gäller det till och med 21, året därefter till och med 22 år för att slutligen gälla alla till och med 23 år 2019. Patienter födda 1996 har under 2016 betalat på egen hand för sina tandvårdsbesök. De får nu åter avgiftsfri tandvård. Frisktandvårdsavtal som 96:or tecknat upphör därmed att gälla från årsskiftet.  

"Hoppas att fler unga fortsätter att besöka tandvården regelbundet"

Totalt omfattar reformen under 2017 276 miljoner kronor. Folktandvården Värmland får, efter en fördelning mellan landstingen och regionerna, 8,3 miljoner för att finanseria den höjda åldersgränsen under 2017.
Det är väldigt positivt att tandvården ges mer statliga medel. Den här reformen hoppas vi gör att fler unga patienter fortsätter att besöka tandvården regelbundet. Det främjar en god munhälsa, säger Birgitta Haglund, tandvårdschef.

Erbjuder just nu vuxna patienter frisktandvård

Som en följd av lagändringen lägger nu folktandvården än större vikt på att få patienter i äldre åldrar att skaffa frisktandvård. Nyligen har ett erbjudande om att skaffa frisktandvård skickats ut till ett par tusen värmlänningar.
Frisktandvårdsavtal är det bästa sättet att fortsätta behålla tänderna friska som vuxen. Forskning från Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet visar att patienter som betalar i samband med varje besökstillfälle hos tandvården löper 50 procents högre risk att utveckla karies jämfört med de som har frisktandvård, säger Andreas Nordqvist, ansvarig frisktandvårdstandläkare.