Du blir inte lurad hos Folktandvården Värmland

I tisdagens Kalla Fakta i TV4 påstods att patienter som besöker svensk tandvård blir lurade. Det är en beskrivning vi inte känner igen oss i.

Du blir inte lurad hos Folktandvården

I programmet påstods att många patienter i svensk tandvård blir lurade och betalar för mycket för sin behandling. Det stämmer inte med vår bild av verkligheten. Återkraven från Försäkringskassan genom deras efterhandskontroller handlar oftast inte om feldebiteringar där patienter har fått betala för mycket. Den vanligaste anledningen är att Försäkringskassan inte godkänt tandläkarens journalanteckningar. Sannolikt är det i alla fall att det är så, grundat på de förhållandevis få fall vi känner till i Folktandvården Värmland.
 
– Vi välkomnar transparens och öppenhet. Därför hoppas vi att Försäkringskassan kan bli tydligare i sin kommunikation till oss kring vad deras nedslag faktiskt handlar om. Vi får ingen återrapportering på länsnivå, och inte ens till klinikcheferna, utan bara direkt till respektive behandlare. Vi kommer att begära detta och vi kommer, så snart vi fått uppgifterna från Försäkringskassan, att redovisa hur det ser ut hos oss, säger Hans Östholm, tandvårdschef.

Inget bonusprogram

Folktandvården Värmland har inget bonusprogram, och inte heller ett vinstdelningssystem. Däremot ett stimulansprogram som är tydligt reglerat och som bygger på att organisationen nått vissa hälsorelaterade mål. Vinst är inte ett av målen. I Folktandvården Värmland tjänar inte medarbetare på att ta för mycket betalt av dig som patient, men väl på att lyckas bra med exempelvis barnens tandhälsa eller med en god arbetsmiljö. Det finns inga incitament till att lura till sig pengar.

Om målen uppfylls, och ekonomin tillåter, får folktandvårdens kliniker ta del av öronmärkta pengar som återinvesteras i aktiviteter som syftar till utveckling i yrket, exempelvis en utbildningsinsats. Inga fritidsaktiviteter är tillåtna. En del av stimulansprogrammet är individuellt och gäller samtliga folktandvårdens medarbetare. Alla får, oavsett yrke, samma summa.