"Den auktoritära stilen passar inte mig”

Hur du en bild av en tandläkare som strikt och allvarlig? Då är dags att tänka om. Patrik Jarestam, tandläkare på Folktandvården Tingvalla, vill slå hål på myten om den stränga tandläkaren.

– Jag vill framförallt ha en bra relation med mina patienter och försöker tänka på att anpassa mig till deras situation och kunskapsnivå, för att bryta den maktposition vi har. Med en mer mänsklig framtoning med skratt och glädje tror jag att vi får ett bättre samtal och möte, säger Patrik och fortsätter:

– Att spä på myten som tandläkare som hård och auktoritär fungerar inte för mig. I dagens läge, med hur samhället ser ut, känns också den inställningen rätt förlegad.

 "Ingen skam i att dela upp betalning"

Men att få en avslappnad stämning med dig som patient har förstås sina utmaningar, erkänner Patrik. Eftersom du betalar tandvården i samband med besök och inte via det du betalar i skatt kan det bli diskussioner om kostnader.

– Jag rekommenderar alltid den behandling som jag tycker är bäst för dig, oberoende av vad det kostar. Sedan har vi förstås en diskussion om olika alternativ. Men jag vill verkligen betona att det finns bra möjligheter till att dela upp betalningen och att det verkligen inte är någon skam i det. Jag tycker inte att det är konstigt om du vill dela upp en betalning på, till exempel, 5000 kronor. För det är mycket pengar, säger Patrik vidare.

Frisktandvård - smidigt sätt att dela upp tandvårdskostnader

Patrik framhåller också frisktandvård, där du betalar per år eller månad, som ett smidigt sätt att dela upp tandvårdskostnader
– Ja, det är kanonbra. Då slipper du få oväntade utgifter som tynger ner månadens planering. Dessutom kan du och jag fokusera på det som verkligen är viktigt när vi träffas: att få en god relation med fokus på vården fullt ut och inte det ekonomiska. Det gynnar alla, avslutar Patrik.