Ann-Marie jobbar med - men mot våld i nära relationer

På Folktandvården Våxnäs jobbar tandhygienisten Ann-Marie Ring. Hon undersöker tänder och mun – men har, som all tandvårdspersonal du träffar, också koll på hur du mår.

Ann-Marie är folktandvårdens representant i landstingets större satsning mot våld i nära relationer.

– Eftersom vi träffar många patienter på regelbundna besök har vi kanske en större möjlighet än övrig hälso- och sjukvård att upptäcka och uppmärksamma personer som mår dåligt fysiskt eller psykiskt på grund av läget hemmavid.

Lyfta problemen till ytan

Det är förstås en inte helt bekymmersfri väg att våga berätta. Men det är just det som är Ann-Maries och övrig tandvårdspersonals roll.

– När det gäller vuxna (där inte barn är vittnen) kan vi inte göra en anmälan till socialtjänsten. Den anmälan måste individen själv göra. Däremot kan vi hjälpa patienten att lyfta upp problemen till ytan för en egen anmälan. För kvinnor, som det ofta handlar om, kan vi hänvisa till kvinnojouren. Och det finns även andra kontaktytor där det finns bra hjälp att få.

Inget tabu

Att se att patienter mår dåligt och lider våld i nära relation är inte lätt. Men det finns orostecken som Ann-Marie har särskild koll på.

– Patienter som söker akuttandvård och lider av diffusa symtom som i första hand inte är tandvårdsrelaterade är en sak. Sedan tittar vi förstås om det finns synliga tecken på skador, som blåmärken och annat. Och bara att vi inom vården sätter fokus på våld i nära relationer är viktigt – för ju fler som vågar ta upp frågan - desto mindre tabubelagt kommer det att bli.