Bra munhälsa kan lindra diabetes

Har du diabetes?
Då är det idé att du kollar om du har inflammerade tandköttsfickor.

– Kopplingen mellan diabetes och tandlossning är mer bevisad än den mellan tandlossning och hjärt-kärlsjukdomar, säger Antonios Zampelis, chef för parodontologikliniken i Värmland.
Med jämna mellanrum larmas det i media om att inflammerade tandfickor ökar risken för hjärtinfarkt.
– Så kan det vara, men än så länge finns det bara ett svagt statistiskt samband, säger Antonios Zampelis. Det är inte samma sak som att det finns ett säkerställt orsakssamband.
Zampelis vill tills vidare tona ner varningsklockorna.

"Ska tas på allvar"

– Tandköttsfickor ska alltid tas på allvar, men det finns ingen anledning att skrämma upp folk i onödan, säger han, och konstaterar att det finns mycket forskning kvar att göra på det här området innan man med visshet kan gå ut med skarpa varningar.
– Däremot vet vi att det finns ett samband mellan tandlossning och diabetes. Vi vet att inflammationen i munhålan kan förvärras av ett instabilt blodsocker, och omvänt vet vi att blodsockret bättre kan stabiliseras när vi har fått bukt med tandköttsinflammationen.

Bidrag till diabetiker

Svårreglerad diabetes är en diagnos som berättigar till särskilt tandvårdsbidrag, STB, på 600 kronor per halvår.
Eftersom vi talar om inflammatoriska tillstånd kan det också finnas ett visst samband mellan reumatiska sjukdomar och inflammationer som har sitt ursprung i munhålan.
– Men inte heller här är någonting säkerställt ännu, säger Antonios Zampelis, som ser fram emot fortsatt forskning på olika samband mellan munhålans sjukdomar och övriga kroppens.

10 procent drabbas

Ungefär tio procent av befolkningen kommer aldrig att få några tandfickor medan tio procent kommer att få djupa tandfickor och avancerad tandlossning även om de sköter tänderna noggrant.
Övriga ligger någonstans däremellan och kan drabbas av tandlossning av varierande svårighetsgrad.
Problemen börjar oftast uppstå i 30-40-årsåldern.