Nu fördubblas tandvårdsbidraget

Från och med 15 april får alla som är folkbokförda i Sverige dubbelt så mycket i tandvårdsbidrag som tidigare.
Det innebär att du får 300 eller 600 kronor per år i bidrag, beroende på hur gammal du är.

dhfhdf

Fram till nu har det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, legat på 300 kronor per år för den som är mellan 23 och 29 år eller 65 år och uppåt, och 150 kronor för dig som är mellan 30 och 64 år. Nu fördubblas bidraget.
Det visar sig att många patienter inte har varit medvetna om att bidraget dras av från tandvårdsräkningen, sannolikt för att detta regleras automatiskt mellan folktandvården och försäkringskassan. Avdraget framgår dock alltid av det kvitto eller den specifikation du får från folktandvården.
– Bidraget kan sparas i två år, vilket gör att det kan få stor påverkan vid varje besök för den som inte behöver gå med så täta mellanrum, säger tandvårdschefen Birgitta Haglund.

Gäller även frisktandvård

Självfallet får även den som har frisktandvårdsavtal del av det fördubblade bidraget, vilket gör att den som ligger i lägsta kostnadsklassen kommer ner i en månadsbetalning på trettio kronor. Detta kommer dock inte att synas på månadsdragningarna förrän vid nästa årliga uppdatering av avtalet.
– Bidraget kommer att vara innestående fram till nästa uppdatering och faller ut då, så det är ingenting som fryser inne, försäkrar Ann Lundholm vid folktandvårdens kundtjänst.
ATB utgår inte vid behandling som görs av enbart estetiska skäl.