Läkemedel

Inom landstinget finns det både en läkemedelskommitté och en läkemedelsenhet. Båda har i uppdrag att genom en rad olika aktiviteter verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i hela vårdkedjan.

 

Läkemedelskommittén tar varje år fram Rekommenderade läkemedel.

I samarbete med de övriga landstingen i sjuklövern tar de också fram Rekommenderade läkemedel för barn och de mest sjuka äldre.

Alla listor finns att beställa i tryckt version samt att läsa digitalt här