Vanliga frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om Landstinget i Värmland.

Var finns kontaktuppgifter till vården?
All patientinformation finns samlad på vårdguiden 1177.se/varmland. Där kan du söka efter exempelvis mottagningar, behandlingar, fakta och råd samt vårdcentraler. 

Du kan även söka via 1177-sökrutan som du hittar på startsidan av liv.se.

Var vänder jag mig med frågor om patientavgifter och patientfakturor?
Du som är patient hittar information om patientavgifter och patientfakturor på 1177 Vårdguidens webbplats.

Om du är vårdgivare hittar du information i Avgiftshandboken under fliken För vårdgivare och samarbeten.

Var ska jag vända mig om jag vill lämna synpunkter på vården?
Om du har frågor eller är missnöjd med något inom hälso- och sjukvården eller tandvården talar du i första hand med vårdpersonalen. Om kontakt mellan patient och personal av någon anledning inte fungerar kan du läsa mer på 1177 Vårdguidens webbplats om hur du ska gå vidare.

Jag vill läsa min journal, hur gör jag då?
Om man vill läsa sin journal kan man vända sig till det ställe där man behandlades. Om man är osäker vänder man sig till sin vårdcentral. Det finns mer information om patientjournaler på 1177 Vårdguidens webbplats.

Var hittar jag lediga jobb?
Här finns alla våra lediga tjänster i landstinget.

Läs mer om hur det är att jobba med oss.

Hur gör jag för att söka sommarjobb, vikariat eller praktikplats?
Här hittar du information om sommarjobb och vikariat.

Här finns information om våra olika praktikplatser.

Vilka yrken finns det hos Landstinget i Värmland?
Landstinget i Värmland är en av länets största arbetsgivare. Här finns en mängd olika yrkeskategorier där våra medarbetare har stora möjligheter att utvecklas, läs mer om det här.

Hur styrs Landstinget i Värmland?
Landstinget styrs av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Läs mer om hur politiken fungerar och landstinget styrs.

Jag vill kontakta en politiker. Var hittar jag kontaktuppgifter?
Här finns kontaktuppgifter till politiker och förtroendevalda i landstinget.

Var hittar jag sammanträdesprotokollen från landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsens möten?
Under fliken Politik och medborgardialog finns protokoll och minnesanteckningar från både fullmäktige, styrelse, nämnder, utskott och beredningar.

 

Var hittar jag information för mig som är vårdgivare?
Under fliken För vårdgivare och samarbeten finns information till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Var finns information om landstingets konstsamling?
Här kan du läsa om och se exempel på Landstinget i Värmlands konststamling.

Hur lånar jag en bok på sjukhusbiblioteket?
Här finns all information om hur sjukhusbiblioteken i Arvika, Karlstad och Torsby fungerar.