Möteshandlingar och protokoll

Här kan du läsa handlingar och protokoll från landstingets politiska organ. Du kan se vad som ska tas upp på nästa sammanträde och hittar tidigare beslut från landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen.

Cirka en vecka innan landstingsstyrelsens och landstingsfullmäktiges sammanträden publiceras kallelse och föredragninslistan med handlingarna. Protokollen publiceras när de är justerade. Har du frågor om dokumenten är du välkommen att kontakta sekretariatet via Johanna Orre, johanna.orre@liv.se eller 054 61 42 04.

Äldre protokoll kan beställas

Äldre protokoll kan du beställa från Landstingets diarium. Du kan ringa till diariet på telefon 054-61 42 08 alternativt 054- 61 43 25 eller via mejl diariet@liv.se.