Tillkännagivande

Den 10 oktober kl. 09.00 sammanträder landstingsfullmäktige i Sessionssalen, Bibliotekshuset i Karlstad.

Allmänheten hälsas varmt välkommen!
Ordförande Lars Österdahl

Ärenden som kommer att behandlas under mötet:

  • Aktuellt från revisionen
  • Delårsrapport 2 2018
  • Beredningarna rapporterar utifrån sina prioriterade uppdrag
  • Utdelning av Frödings- och Folkrörelsestipendiet
  • Regionbildning - Organisationsform för regional kollektivtrafik i Värmland
  • Regionbildning - Avveckling av Region Värmland kommunalförbund
  • Landstingsfullmäktiges beslut 2017 - återrapportering
  • Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för Arvika-Eda Samordningsförbund

 Sammanträdet webbsänds på www.liv.se. Handlingar till mötet hittar du här.

Samtliga mötesdatum för landstingsfullmäktige under 2018 hittar du här.