Tillkännagivande

Välkomna till ett extrainsatt landstingsfullmäktige.

Den 26 juni kl. 18.00 sammanträder landstingsfullmäktige i Sessionssalen, Bibliotekshuset i Karlstad.

Allmänheten hälsas varmt välkommen!
Ordförande Lars Österdahl

Ärenden som kommer att behandlas under mötet är:

  • Regionplan 2019, Flerårsplan 2019-2021 och budget 2019

 

Handlingar till mötet hittar du här.