Tillkännagivande

Den 11 april kl. 09.00 sammanträder landstingsfullmäktige i Hörsalen, Kristinehamns Conference Center (Folkets Hus) i Kristinehamn.

Allmänheten hälsas varmt välkommen!
Ordförande Lars Österdahl

Under mötet kommer bland annat landstingets årsredovisning för 2017 att behandlas.

Samtliga ärenden som kommer att behandlas under mötet:

 • Revisionsberättelse för 2017
 • Allmänhetens frågestund
 • Årsredovisning 2017
 • Ansvarsfrihet för år 2017
 • Översyn av befintlig finanspolicy
 • Svar på motion av Eva-Lena Gustavsson (S) om etiska regler i landstingets finanspolicy
 • Landstingsfullmäktiges beslut 2017 - återrapportering
 • Patientsäkerhetsberättelse för år 2017
 • Regionbildning - Grafisk profil inkl. namn och logotyp
 • Regionbildning – Tjänstemannaorganisation på övergripande nivå
 • Förrättande av val

Handlingar till mötet hittar du här.

Samtliga mötesdatum för landstingsfullmäktige under 2018 hittar du här.