Landstingsfullmäktige

Den 12 mars kl. 09.00 sammanträder landstingsfullmäktige i Sessionssalen, Bibliotekshuset i Karlstad.

Allmänheten hälsas varmt välkommen!
Ordförande Lars Österdahl

Ärenden som kommer att behandlas under mötet:

  • Utökning av ägarbidrag till Svensk Luftambulans 2018
  • Policy för partipolitisk verksamhet vid landstingets arbetsplatser
  • Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland - Förslag om ansvar för kollektivtrafiken och genomförande av skatteväxling
  • Svar på motion av Anders Nilsson (V) och Ulric Andersson (S) om bidrag för personer diagnostiserade med glutenintolerans
  • Svar på motion av Anders Nilsson (V) och Madeleine Nyvall (V) om arbets-tidsförkortning
  • Förrättande av val

 Sammanträdet webbsänds på www.liv.se. Handlingar till mötet hittar du här.

Samtliga mötesdatum för landstingsfullmäktige under 2018 hittar du här.