Internationella frågor

Målet med det internationella arbetet är att dels utveckla den egna verksamheten och dels att, i samarbete med Region Värmland, ge länet goda och långsiktiga utvecklingsförutsättningar.

Detta sker bland annat genom att hävda landstingets och regionens intressen på internationella politiska arenor samt delta i internationellt utvecklingssamarbete.

Landstingsstyrelsen har utsett fyra politiker med särskilt ansvar för bevakning av EU och Europafrågor. Dessa representerar sedan Värmland i AER, en politisk samarbetsorganisation för 230 regioner samt 15 interregionala organisationer i Europa.