Landstingets handikappråd

Rådets uppgifter

Handikapprådet är ett övergripande samverkansorgan mellan landstinget och Handikappförbunden Värmland grundat på ett samverkansavtal. Rådet är knutet till landstingsstyrelsen med uppgift att skapa dialog och samverkan mellan den politiska ledningen och förtroendevalda i handikapprörelsen genom Handikappförbunden Värmland.

Vem är med?

Rådet leds av landstingsstyrelsens ordförande. Från landstingsstyrelsen deltar fyra ledamöter och från tjänstemannasidan landstingsdirektör och handikappkonsulent. Handikappförbunden har sex ledamöter. Synskadades Riksförbund, SRF Värmland, erbjuds att ingå som adjungerad.

Sammanträdesdatum 2017

Rådet träffas fyra till fem gånger per år.

15 februari

12 april

14 juni

6 september

25 oktober