Patientnämnden

Nämnden tar emot synpunkter som rör folktandvården samt hälso- och sjukvård både i landstinget, länets kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Fristående från vården

Nämnden är fristående från hälso- och sjukvården, är opartisk och finns enligt lag i varje län eller region. Vänd dig till patientnämnden i det län eller den region där du fått vård. Ledamöterna i patientnämnden är politiskt valda.

Synpunkter på vården

Om du inte är nöjd med vården är det viktigt att du talar om det.
I första hand ska du vända dig till den verksamhet som du har besökt. De utreder då vad som hänt och berättar för dig vad de kommer att göra för att det inte ska hända igen. 

Du kan också vända dig till patientnämnden. Nämndens uppgift är att arbeta för goda kontakter mellan patienter och personal.

Patientnämnden tar också gärna emot förslag till förbättringar och delar dina erfarenheter med vårdens verksamheter. På så sätt hjälper du till att förbättra vården. 

Stödpersoner

Ett annat uppdrag för patientnämnden är att utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt tvångsvårdslagstiftning. 

Tystnadsplikt

Nämndens ledamöter och tjänstemän har tystnadsplikt enligt de sekretessbestämmelser som gäller i hälso- och sjukvården. 

 

Patientnämndens protokoll

Ledamöter i Patientnämnden