Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden i Värmland är gemensam för landstinget och Värmlands 16 kommuner.

Nämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet. Nämnden har även ett arbetsutskott som bereder de ärenden som nämnden sedan fattar beslut om.

 

Mötesdagar för Hjälpmedelsnämnden 2018
Fredagen den 9 mars kl.09.00-12.00
Fredagen den 25 maj kl.09.00-12.00
Fredagen den 28 september kl. 09.00-12.00
Fredagen den 23 november kl09.00-12.00

Arbetsutskottet sammanträder 16 februari, 18 maj, 14 september och 9 november.

Protokoll för Hjälpmedelsnämnden 

Ledamöter i Hjälpmedelsnämnden