Nämnder

Landstinget har fyra olika nämnder. Här finns nämndernas protokoll, sammanträdesdatum och kontaktuppgifter.

Bild på ett par glasögon och en hög papper.

 

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på lika villkor oavsett var du bor i länet.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens sammankallas endast vid ett extra ordinärt läge och dess huvudsakliga syfte är att minimera skador på invånare, personal och egendom.

Kost- och servicenämnden

Kost- och servicenämnden har inrättats för att åstadkomma en kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet.

Patientnämnden

Patientnämnden kan kontaktas om kontakten mellan patient och personal av någon anledning inte fungerar.