Landstingsstyrelsen

Landstingsfullmäktige utser ledamöter i landstingsstyrelsen, landstingets verkställande organ.

Styrelsen förbereder alla frågor som landstingsfullmäktige ska besluta om och har även beslutanderätt i vissa ärenden. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål som fullmäktige satt upp.

I styrelsen sitter 17 ordinarie ledamöter som sammanträder cirka en gång varje månad. Styrelsen har även sex utskott som behandlar ärenden innan de kommer till styrelsen.

Mötesdagar 2018
30 januari
20-21 februari
20 mars
27 mars
24 april
22 maj
5 juni
26 juni
18 september
2 oktober
9 oktober
23 oktober
7 november
27 november
19 december 

 

Protokoll och möteshandlingar

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för landstingsstyrelsen finns här.

Landstingsstyrelsens presidium

Ordförande: Fredrik Larsson (M)
1:e vice ordförande: Jane Larsson (C)
2:e vice ordförande: Ulric Andersson (S)