Beredningar

Landstingsfullmäktige har tre beredningar som arbetar med demokratifrågor, framtidsfrågor och frågor som rör hälso- och sjukvård och tandvård.

Arbetar vid en dator.

 

Beredningarnas sammanträden är offentliga och genomförs som regel i Landstingshuset i Karlstad, Rosenborgsgatan 50.

 

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen arbetar med demokratifrågor i landstinget och ska:

    • bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor som handlar om förtroendevaldas förutsättningar att utöva sina uppdrag,
    • verka för att utveckla medborgardialogen och fullmäktiges arbetsformer,
    • avgöra tolkningen av landstingets arvodes- och ersättningsregler, då tolkningsproblem uppstår.

 

Mötesdagar för demokratiberedningen 2018
Demokratiberedningen sammanträder vanligtvis i Landstingshuset i Karlstad, klockan 9-12.

21 februari
21 mars
18 april
30 maj
19 september
4 oktober
28 november
20 december

Möteshandlingar och protokoll för demokratiberedningen.

Demokratiberedningens ledamöter.

 

Framtidsberedningen

Framtidsberedningens uppgift är att framtidsinriktat arbeta med frågor som rör landstinget och dess verksamheter.  

Mötesdagar för framtidsberedningen 2018
Framtidsberedningen sammanträder vanligtvis i Landstingshuset i Karlstad, mellan
klockan 9-12. 
 
19 februari
21 mars
20 april
1 juni 

28 augusti
21 september
4 oktober
29 november

Kallelse och minnesanteckningar från framtidsberedningen.

Framtidsberedningens ledamöter.

 

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen arbetar med frågor som rör hälso- och sjukvården och tandvården för länets invånare.  

Mötesdagar för hälso- och sjukvårdsberedningen 2018
22 februari
21 mars
19 april
31 maj
20 september
4 oktober
13 december

Kallelse och  minnesanteckningar från hälso- och sjukvårdsberedningen.

Hälso- och sjukvårdsberedningens ledamöter.