Medborgardialoger

Landstinget i Värmland arbetar med olika metoder för att samla in synpunkter från er som bor i Värmland

Tidigare medborgardialoger

Nedan kan du läsa om de medborgardialoger som varit och vilka ämnen som tagits upp under dialogerna.

Medborgardialoger 2016

Tidigare års medborgardialoger