Dialog och inflytande

Vad är viktigt för dig när du söker sjukvård? Hur vill du att framtidens hälso- och sjukvård ska se ut? Genom olika former av medborgardialog vill landstingets politiker veta vad du har för förväntningar och krav på hälso- och sjukvården.

Medborgardialog i landstinget

Varför viktigt med dialog mellan politiker och invånarna?

Vi är övertygade om att besluten som fattas i hälso- och sjukvården kan bli bättre om du som invånare får vara med och berätta vad du tycker. Att rösta på vilka politiska partier som ska representera dig i riksdag, landsting/region och kommun vart fjärde år är ett sätt att påverka men vi vill också att du ska ha möjlighet att berätta vad du tycker där emellan.

Mål med medborgardialog

Det långsiktiga målet är att medborgardialog ska vara en del i styrprocessen i Landstinget i Värmland. Detta för att få fram bättre beslutsunderlag så att våra politiker kan fatta bra beslut och ta hänsyn till det som invånarna tycker är viktigt att prioritera. För att värna demokratin tror vi att det är viktigt att alla som vill, får möjlighet att komma till tals.