Politik och demokrati

Anslagstavla

Här hittar du landstingets anslag och tillkännagivanden

Så styrs vårt landsting

Här hittar du information om vår politiskt styrda organisation.

Möteshandlingar och protokoll

Här kan du läsa handlingar och protokoll från landstingets politiska organ.

Revision

Granskning av landstingets verksamhet, prövning av räkenskaper och intern kontroll.

Dialog och inflytande

Du kan påverka eller skaffa dig information om hälso- och sjukvården och tandvården.

Samverkansorgan

Här presenteras en av landstingets samverkan med olika externa organisationer.