Jane Larsson blir ordförande i regionfullmäktige

Jane Larsson (C) valdes på onsdagen till ordförande i blivande regionfullmäktige. Detta står klart efter att landstingsfullmäktige på onsdagen fattade beslut om det nya fullmäktiges presidium och valberedning.

Jane Larsson (C) blir därmed den första kvinnliga ordförande både i landstingsfullmäktige och blivande regionfullmäktige. Marian Gustavsson (S) valdes till vice ordförande och Leif Sandberg (M) till andre vice ordförande.

Enligt beslutet får presidiet, utöver de uppgifter som landstingsfullmäktiges presidium har i dag, enligt arbetsordningen ett utökat uppdrag där det ska följa regionens processer, organisation och arbetsformer för det politiska arbetet samt samordna och till viss del svara för regionens representation och värdskap. Regionfullmäktiges valberedning kommer att bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Sedan tidigare står det klart att regionfullmäktige kommer att ha ett oförändrat antal ledamöter, 81 stycken.

Beslut om skattesats för 2019

Fullmäktige fattade också beslut om att skattesatsen för 2019 ska vara 11,68 kronor per skattekrona. Under de senaste åren har skattesatsen varit 11,20 kronor, men med anledning av att den blivande regionen tar över ansvaret för den offentligt finansierade kollektivtrafiken genomförs en skatteväxling med 0,48 procentenheter från alla kommuner i Värmland till Landstinget i Värmland inför 2019.

På fullmäktiges sammanträde den 11 och 12 december utses bland annat ledamöter till regionstyrelse och olika nämnder.