Ytterligare satsningar ska minska antalet självmord

Under 2017 tog 51 personer i Värmland sitt liv, vilket är 18 fler än under 2016. Det visar Socialstyrelsens statistik som offentliggjordes i dag. Arbetet för att minska antalet behöver nu bli ännu mer intensivt.

– Under 2016 var antalet självmord i Värmland lägre än på flera år. Det är mycket beklagligt att antalet självmord ökat igen, säger Bengt Stenström som är regional samordnare för suicidprevention i Värmland.

År 2009 tog 56 personer i Värmland sitt liv. Under de senaste fem åren har antalet varierat mellan 33 och 43. Nu har antalet ökat igen.

– Det är vanligt att antalet går upp och ner mellan åren och det finns sällan förklaringar till det. Inte heller nu vet vi vad den kraftiga ökningen beror på. Vi behöver titta vidare på det i den regionala samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland.

Samverkansgruppen har tagit fram en handlingsplan som antagits av landstinget, länets alla kommuner och flera idéburna organisationer. Planen talar om flera olika satsningar på bland annat stöd till riskgrupper, utbildning och forskning.

Utbildning

– Alla behöver få ökad kunskap för att kunna möta personer med självmordstankar – i arbetet och i privatlivet. Därför satsar vi mycket på att öka kunskapen om självmord och självmordsprevention.

Ett exempel på utbildning är kurser som nu i höst ges för både allmänhet och för personer som kommer i kontakt med självmordsnära personer i sitt arbete. Runt 1 000 personer är anmälda till personalkurserna runt om i Värmland.

Forskning

På initiativ av den regionala samverkansgruppen startar i vinter en forskningsstudie om vad det är som gör att män är överrepresenterade i självmordsstatistiken.

Landstinget är sedan i våras med i ett forskningsarbete genom Lunds universitet. Där undersöks bland annat vilka vårdkontakter som personer haft innan de tagit sitt liv.

Under hösten är landstinget också med i projektet Säker suicidprevention som drivs av Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). LÖF undersöker då hur verksamheter i landstinget arbetar med suicidprevention och föreslår förbättringsåtgärder.

Samverkan

Det är mycket viktigt att flera instanser i samhället samverkar för att minska antalet självmord.

– Varje självmord är ett psykologiskt olycksfall som inte borde ske. Vi vet att de flesta som försöker ta sitt liv egentligen inte vill dö och vi vet också att det är möjligt att förebygga självmord, säger Bengt Stenström.

– Detta är förstås bekymmersamt ooch något vi tar på största allvar. När vi antog vår nollvision var ambitionen att vi skulle gå i motsatt riktining och detta är en signal om att vi fortfarande har mycket jobb att göra, säger Marianne Utterdahl, ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.