Vi fäller träd på Sandgrundsudden i slutet av veckan

Landstinget i Värmland håller för närvarande på med ombyggnadsarbeten av Värmlands Museum. Med anledning av detta kommer ett antal träd att fällas på Sandgrundsudden i slutet av veckan.

Arbetet med Värmlands Museum, som bland annat innebär att en ny restaurangpaviljong uppförs på östra sidan av muséet, pågår för fullt. I samband med det inledande markarbetet gjordes en statusbedömning av fastighetens trädbestånd av en arborist. Den visade att tre av träden, varav en alm, är i dålig kondition och bör fällas av vitalitets- och säkerhetsskäl.

Trädfällningen kommer att pågå mellan onsdag och fredag denna vecka. Efter samråd med länsstyrelsen kommer almens stam att placeras på faunadepå. Dessutom kommer återplantering av två lövträd att göras.