Landstingsstyrelsen i korthet

På tisdagens sammanträde fattade landstingsstyrelsen bland annat beslut om lokaler för Första linjen unga östra i Kristinehamn och förslag om skattesats för 2019.

Landstinget hyr lokaler till Första linjen i Kristinehamn

Landstingsstyrelsen fattade på tisdagen beslut om att hyra lokaler i Kristinehamn till den nystartade Första linjen-verksamheten som omfattar Kristinehamn, Storfors och Filipstad. Enligt ett tidigt förslag skulle verksamheten placeras i befintliga lokaler i familjecentralen i Kristinehamn. En behovsanalys visade dock att det inte skulle gå att genomföra, men genom att utöka lokalytan på familjecentralen har man hittat en långsiktig lösning som också tillgodoser verksamhetens sekretesskrav.

Familjecentralen i Kristinehamn är väl etablerad och har en väl fungerande verksamhet där landsting och kommun redan samarbetar kring barn och ungas hälsa. Att komplettera familjecentralen med Första linjen unga östra har bedömts som en bra utveckling och en möjlighet att nyttja gemensamma resurser vad gäller både personal och lokaler.

– Med beslutet säkerställer vi att medarbetarna får ändamålsenliga lokaler som gör att man kan lägga fokus på att hjälpa barn och unga i östra Värmland, säger Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordförande.

Inhyrningen innebär en kostnadsökning på 33 500 kronor per månad. Kostnaden avser grundhyra och hyrestillägg och baseras på ett 10-årigt hyresavtal och en ränta på 5 procent. Kostnaden bedöms rymmas inom Landstingsfastigheters ram för hyreskostnader.

Förslag om skattesats för 2019

Inför 2019 genomförs en skatteväxling med 0,48 procentenheter från alla kommuner i Värmland till Landstinget i Värmland. Detta med anledning av att den blivande regionen tar över ansvaret för den offentligt finansierade kollektivtrafiken. Därför beslutade landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att skattesatsen för 2019 ska vara 11,68 kronor per skattekrona.