Arbetet med att dämpa kostnadsutvecklingen fortsätter

Landstinget i Värmlands andra delårsrapport för 2018 visar ett överskott på närmare 70 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett underskott på cirka 51 miljoner kronor. Arbetet med att dämpa kostnadsutvecklingen fortsätter.

Landstingets ekonomiska utmaningar beror fortfarande till största del på kostnader för hyrläkare, personal och läkemedel. Arbetet med att minska kostnaderna för hyrläkare har intensifierats under året och landstinget inledde nyligen en satsning som innebär att man avser att teckna avtal direkt med läkare och psykologer som har eget företag.

– Läget är fortsatt ansträngt och vi arbetar vidare med att dämpa kostnadsutvecklingen. Vi måste se en effekt vid årets slut, säger landstingsdirektör Anneli Snobl.

Vad gäller de mål som rör vård utan köer ska samtliga patienter som söker kontakt med läkare på vårdcentral ska få en tid inom sju dagar. Vid den nationella mätning som genomfördes under våren 2018 fick 92 procent av de patienter som sökt kontakt med läkare på vårdcentral ett besök inom sju dagar. Det är en ökning i jämförelse med fjolårets mätning (91 procent) och ligger över rikets 90 procent. Landstinget i Värmland återfinns därmed bland de landsting som har högst tillgänglighet enligt den nationella mätningen.

När det gäller tillgänglighet till specialistvård återfinns landstinget i de nationella jämförelserna bland de högst presterande vad gäller andel väntande till förstabesök, men rankas lägre vad gäller tillgänglighet till operation eller åtgärd.

– Vi ser att landstinget ligger bra till ur ett nationellt perspektiv i flera parametrar. Samtidigt är det glädjande att organisationen arbetar intensivt med att utveckla verksamheten för att nå våra mål, säger Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordförande.

Landstingsstyrelsen godkände delårsrapporten i samband med tisdagens sammanträde. Beslut i landstingsfullmäktige tas den 10 oktober.