Nytt sätt att minska beroendet av inhyrd personal

Landstinget i Värmland ger läkare och psykologer med eget företag möjlighet att få längre uppdrag direkt genom avtal.
– Vi behöver alternativ för att möta en förändrad arbetsmarknad, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef.

Satsningen är ett led i arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal och innebär att landstinget tecknar avtal direkt med läkare och psykologer som har eget företag. I praktiken betyder det att landstinget tar hem kontroller och intervjuer av uppdragstagarna inför uppdrag.

– Vi gör detta för att säkra kvalitet, kontinuitet och kostnadseffektivitet i vår kompetensförsörjning. Det är också en fråga om att skapa förutsättningar för ökad patientsäkerhet. Inspektionen för vård och omsorg har konstaterat att dagens hyrläkarsystem leder till brister i patientsäkerheten. Genom att knyta till oss uppdragstagare som stannar längre tror vi att vi kan bidra till en förbättring.

– Självfallet vill vi också skapa en bättre arbetsmiljö både för vårdens medarbetare och våra uppdragstagare, säger Tobias Kjellberg.

Andelen inhyrd personal inom hälso- och sjukvården har ökat under de senaste åren. Det är en utmaning som Landstinget i Värmland delar med övriga landsting och regioner. Därför har alla landsting och regioner gått samman för att bli oberoende av inhyrd personal från och med den 1 januari 2019.

Men blir detta inte bara ett annat sätt att fortsätta vara beroende av inhyrd personal?
– Jag tycker inte det, säger Tobias Kjellberg. Vi vill attrahera olika människor, både de som vill ha trygghet i sin anställning och de som önskar frihet. Avtal med oss är en möjlighet läkare och psykologer med eget företag att få trygghet och självständighet på samma gång.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar ett tak på två procent av ett landstings totala personalkostnad för inhyrd personal. Hur långt har landstinget kommit?
– Vi har satt målet ingen inhyrd personal från årsskiftet. Kostnaden för hyrläkare är mellan två och tre gånger högre än anställda medarbetare. Vi har redan kommit långt och vill ha fortsatt högt tryck i frågan, säger Tobias Kjellberg.