There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Sommaren i den värmländska vården - Landstinget i Värmland

Sommaren i den värmländska vården

En TT-artikel som bland annat är införd i dagens NWT beskriver en ”fruktansvärd sommar i vården”. Två tredjedelar av landstingen har ett ansträngt vårdplatsläge. I Värmland är läget delvis ett annat bekräftar områdeschef Petra Svedberg.

– Vårdplatsmässigt har sommaren hittills varit relativt bra. Det har förstås stundtals varit ansträngt, framför allt inom kirurgin och ortopedin, men det finns inga rapporter om stora negativa händelser.

– Jag skulle vilja säga att det är en kedja av bra samarbete som påverkar helheten på ett positivt sätt. Jag upplever ett gott samarbete och en bra dialog mellan verksamheterna och det är oerhört värdefullt. Vi gör detta tillsammans. All uppskattning och beröm till chefer och medarbetare som ser till att vården fungerar och kollegor får semester.

Petra Svedberg säger också att kommunerna har lyckats ta hem färdigbehandlade patienter och vårda dem på det sätt som krävts under sommarens värmebölja. Det finns bra och fungerande rutiner för detta även inom sjukhusvården. Landstingsfastigheter drar sitt strå till stacken genom att bedöma behovet och bidra med portabla klimatanläggningar där det behövs för ett drägligt klimat både för patienter och personal. 

– Att klara bemanningen är alltid en utmaning på sommaren. Vissa verksamhetsområden har det tuffare än andra. Exempelvis kämpar radiologin med bemanning och tillgänglighet. Men som sagt på det stora hela fungerar det och vi håller tummarna för att det håller hela augusti, säger Petra Svedberg.

Landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) är tacksam för den planering och det jobb som görs inom den värmländska vården.

– En eloge till både landstingets och kommunernas medarbetare. Det görs ett fantastiskt jobb och att vi lyckas i samarbetet är oerhört värdefullt och en nyckel till framgång, säger Fredrik Larsson.