Beslut om regionplan, budget och flerårsplan

Landstingsfullmäktige fattade vid ett extra sammanträde på tisdagen beslut om regionplan och budget för 2019 samt flerårsplan för 2019 till 2021, det vill säga ramar och mål för den blivande regionens budget och verksamhet.

Tisdagens extrainsatta sammanträde i landstingsfullmäktige hölls med anledning av att ärendet om regionplan och budget för 2019 samt flerårsplan för 2019 till 2021 återremitterades med en minoritetsåterremiss vid det ordinarie sammanträdet den 12 och 13 juni.

Fullmäktige beslutade i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Detta innebär bland annat att blivande Region Värmlands budget för 2019 uppgår till närmare nio miljarder kronor och ska ge ett överskott på 184 miljoner.

Region Värmlands uppdrag kommer efter årskiftet att bestå av regional utveckling, hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Landstinget i Värmlands vision, "Livskvalitet i världsklass", följer med in i den nya organisationen. Regionens arbete inriktas därför mot effektmålen som är trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland och god och jämlik hälsa. Detta ska ske inom ramen för perspektivmålet en hållbar organisation som i sin tur omfattar hållbart arbetsliv, ekonomi i balans, minskat miljöavtryck och respektfulla möten.