Allt klart för regionbildning 2019

I onsdags fattade riksdagen beslut om att det regionala utvecklingsansvaret överförs till samtliga landsting i Sverige från den 1 januari 2019. Därmed är allt klart för att kunna bilda Region Värmland från årsskiftet.

Landstinget i Värmland var ett av flera landsting som förra året ansökte hos regeringen om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed bilda region. I onsdags fattade riksdagen beslut om att så blir fallet, inte bara i Värmland, utan i hela landet. Det innebär att det regionala utvecklingsansvaret överförs till samtliga landsting i Sverige från den 1 januari 2019.

– Det känns bra att det slutgiltiga beslutet är fattat. Arbetet med att forma den nya organisationen pågår för fullt och nu kan vi fokusera på det arbete som återstår innan vi bildar Region Värmland, säger Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordförande.

Region Värmlands huvudsakliga verksamhetsområden kommer från och med årsskiftet att omfatta hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och samt kollektivtrafik. Den nya organisationen med cirka 8 000 medarbetare kommer att ledas av nuvarande landstingsdirektör och blivande regiondirektör Anneli Snobl.

Som ett led i regionbildningen tog landstingsstyrelsen den 19 december 2017 ett inriktningsbeslut om hur förtroendemannaorganisationen, det vill säga hur den politiska organisationen ska se ut i Region Värmland. Bland annat beslutades att det ska finnas nio nämnder under regionfullmäktige:

• regionstyrelse
• hälso- och sjukvårdsnämnd
• regional utvecklingsnämnd
• kultur- och bildningsnämnd
• kollektivtrafiknämnd
• hjälpmedelsnämnd
• kost- och servicenämnd
• krisledningsnämnd
• patientnämnd

Man har också beslutat om reglementen som reglerar vad varje nämnd inklusive styrelsen ska ha för uppdrag och ansvar. Ytterligare beslut om förtroendemannaorganisationen kommer tas under hösten.

När det är dags för val i september kommer invånarna att rösta fram ett regionfullmäktige med 81 ledamöter.