Prenumeration

Här kan du prenumerera på Landstinget i Värmlands nyheter, pressmeddelanden och inbjudningar via e-post.

Gör så här för att påbörja en prenumeration:

  • Fyll i din epostadress och med vilket intervall du vill ta emot våra utskick.
  • Välj vad du vill prenumerera på och klicka på knappen Prenumerera.
  • Du blir nu tillsänt ett bekräftelsemejl. Klicka på länken i mejlet för att aktivera tjänsten.

Gör så här för att ändra eller avsluta en prenumeration:

  • Klicka på avslutalänken i ett prenumerationsutskick.
  • Bocka ur den eller de prenumerationer du inte längre vill motta och klicka på knappen Prenumerera.
  • Nu är din prenumeration ändrad.