Godkännande av det nya låneavtalet

På grund av den nya Dataskyddsförordningen har vi uppdaterat vårt låneavtal och du som låntagare måste godkänna det innan du kan låna igen. Om du har problem att låna om eller reservera kan det vara på grund av detta.

Tisdag den 15 maj spärrades alla låntagare och för att fortsätta låna behöver du kontakta oss och meddela att du godkänt det nya avtalet.

Arvika: tel. 0570-71 20 76. E-post: sjukhusbiblioteket.arvika@liv.se

Karlstad: tel.054-61 51 44, 054-61 50 15. E-post: sjukhusbiblioteket.karlstad@liv.se

Torsby: tel. 0560-474 05, 0560-474 06. E-post: sjukhusbiblioteket.torsby@liv.se