Temalistor

Här kan du få tips på romaner, självbiografier och faktaböcker kring olika teman. Listorna är i PDf-format.

Att mista ett litet barn (2017)
Om att förlora ett litet barn som ligger i magen eller är nyfött.

Att möta patienten - delaktighet, kommunikation och lärande (2017)
Tips på böcker om hur patienten kan bli mer delaktig samt hur man skapar god kommuniaktion inom vården.

Att vara anhörig (2018)
Faktaböcker och personliga berättelser om att vara anhörig.

Barn och mat (2017)
Tips på böcker med recept på barnmat, hur man kan göra om barnet vägrar äta och böcker för barn som handlar om att laga och äta mat.

Barn som anhörig (2016)
Ett urval böcker och webbsidor skrivna om och till barn som anhöriga.

Barn som far illa - böcker för barn och unga (2018)
Barn som far illa - böcker för vuxna (2018)
Innehåller tips på böcker om barn som upplevt missbruk, kränkningar, övergrepp och psykisk ohälsa i hemmet.

Bemötande (2018)
Lästips om bemötande, främst inom vården.

Bipolär sjukdom (2018)
Faktaböcker samt romaner om bipolär sjukdom. Böckerna riktar sig till personal och patienter/närstående. Innehåller även barnböcker och tips på webbsidor.

Bröstcancer (2017)
Faktaböcker och personliga berättelser om bröstcancer. Även tips på böcker för barn och webbsidor.

Celiaki - glutenintolerans (2018)
Faktaböcker om celiaki och kokböcker med recept på glutenfri mat och bakning. 

Depression (2016)
Faktaböcker och personliga berättelser om depression, både för barn och vuxna.

Fatigue vid MS (2017)
Faktaböcker, personliga berättelser och för böcker barn om multipel skleros, MS.

Feelgood (september 2018)
Ett urval av böcker som efterlämnar en skön känsla efter avslutad läsning.

Fysisk aktivitet (2017)
Tips på läsning om fysisk aktivitet och varför det är bra och hur det påverkar oss. Om att hitta en träningsform som passar.

Föräldraskap (2018)
Ett urval av våra böcker om att vara förälder.

Graviditet och förlossning (2018)
Om att vänta barn, att föda och om tiden efter förlossningen.

HBTQ (2018)
Ett urval romaner, böcker för barn och ungdom, biografier och fackböcker om människor som faller utanför heteronormen, om kärlek som struntar i kön och identitet.

Ledarskap (2017)
Om att vara chef och ledare, framförallt inom hälso- och sjukvården.

Leva med cancer (2018)
Böcker för vuxna och barn om att leva med cancer, både faktaböcker och personliga berättelser.

Läs med barnen (2017)
Tips på böcker som passar att läsa tillsammans med barn som är mellan 0-5 år.

Medveten närvaro (2017)
Om mindfulness, att leva i nuet och öka sitt välbefinnande.

När någon tar sitt liv (2017)
Om självmord och självmordsprevention

Organdonation & transplantation (2017)
Personliga berättelser och faktaböcker om att donera organ. Även tips på böcker för barn och webbplatser.

Parkinsons sjukdom (2017)
Innehåller tips på böcker, filmer och webbsidor.

Prostatacancer (2017)
Faktaböcker och personliga berättelser om prostatacancer.

Sjukdomsförebyggande arbete - hälsa, motivation & levnadsvanor (2018)

Skilsmässa (2018)
Böcker som handlar om både det känslomässiga och praktiska som en separation eller skilsmässa kan innebära.

Stress (2017)
Böcker som tar upp stress ur olika perspektiv. Hur stress upplevs och hur man kan hantera den.

Stroke (2017)
Böcker om stroke, både fakta och personliga berättelser.

Svår sorg i familjen (2017)
Tips på böcker som kan ge stöd och vägledning för vuxna. Om hur man kan klara familjesituationer när ett barn eller en förälder drabbas av svår sorg eller död.

Sömn (2017)
Tips på böcker att läsa och skivor att lyssna till om vikten av att sova gott. Även en del om barns sömn.

Traumatisk stress (2018)
Tips på böcker som riktar sig både till behandlare och till den som vill ha självhjälpsmetoder.

Udda annorlunda (2017)
Böcker om barn med funktionshinder.

Våld i nära relationer (2017)
Litteraturtips om våld i nära relationer. Även en del länkar.

Ätstörningar (2018)
Tips på böcker för den som är drabbad, deras närstående samt vårdpersonal och andra som kommer i kontakt med någon som drabbats.