Databaser, tidskrifter, e-böcker & appar

I våra databaser kan du söka vetenskapliga artiklar och annan information som rör hälso- och sjukvård.

Landstingets anställda når databaserna och e-tidskrifterna från sin arbetsplats eller hemifrån via inloggning. Om du som inte är landstingsanställd vill söka i våra databaser, så är du välkommen att besöka sjukhusbiblioteken.

Beställning av artiklar i fulltext görs till anställda inom Landstinget i Värmland.

Testperiod: Alla landsting och regioner har fram till 30/11 en testperiod på anatomidatabasen Anatomy TV (Primal Pictures.) Du når den via Eiras sida för testperioder. På sidan finns också en länk till ett utvärderingsformulär där du kan berätta vad du tycker om databasen.

Var med i Eiras användarundersökning
5 oktober - 30 november genomför Eira tillsammans med Sveriges sjukhusbibliotek en användarundersökning. Undersökningen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård eller som är student inom hälso- och sjukvård och gör praktik.

visa alla | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
visa alla | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö