Sjukvården

Hälso- och sjukvården är landstingets största verksamhet. Landstinget driver cirka 30 vårdcentraler med familjeläkare, mödra- och barnhälsovård och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.

Landstinget i Värmland satsar

I Värmland finns tre akutsjukhus, i Arvika, Karlstad och Torsby. Landstinget har organisatoriskt delat in hälso- och sjukvården i två områden (område slutenvård och område öppenvård).

Landstinget satsar på Lean som verksamhetsstrategi. Grunden till lean har byggts genom olika genombrottsmetoder och landstinget är föregångare för den patientnärmre vården. Vårdpersonalen avlastas från administration för att istället arbeta nära patienterna. För att underlätta det vårdadministrativa arbetet pågår införandet av ett gemensamt datasystem, Cambio COSMIC. 

Primärvården

Den vård som värmlänningen behöver ofta och även under längre perioder ska finnas nära.

Vad som finns lokalt varierar men vårdcentraler, ambulansverksamhet och öppen psykiatri är väl spridd över länet. Allt sker i nära samverkan med den kommunala hemsjukvården. Sjukvårdsrådgivningen, 1177 Vårdguiden, är tillgänglig dygnet runt.

Det finns cirka 30 vårdcentraler av varierande storlek runt om i Värmland, vissa är landstingsdrivna och andra drivs på uppdrag av landstinget.

 

Våra sjukhus

Läs mer om våra tre sjukhus.