Landstings-IT

Landstings-ITs uppdrag är att vara samarbetspartner för landstingets alla verksamheter som använder sig av informationsteknologi, IT.

Landstings-IT tillhandahålla tjänster inom IT-driftsupport, underhåll, systemförvaltning, infrastruktur och IT-strategi.

Landstinget i Värmland
Landstings-IT
Landstingshuset
651 82 Karlstad

Besöksadress:
Älvgatan 39
E-post: it@liv.se