Organisation

Skogsstjärna

Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands invånare.

 

Landstinget i Värmland arbetar med hälso- och sjukvård och tandvård. Med drygt 7000 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare och kunskapsorganisation. Det finns cirka 30 vårdcentraler runt om i länet och sjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby. Tandvården har cirka 40 kliniker runt om i länet. Här hittar du kontaktuppgifter till vården.

Vårdcentralen är ofta patienternas första kontakt med vården. Om det finns behov av annan specialiserad vård hänvisas patienterna till något av våra sjukhus eller till regionsjukhus utanför länet. Patienter och anhöriga kan ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden eller gå in på www.1177.se/Varmland/ för att få goda råd och kontaktuppgifter. Vid olyckor och akut sjukdom kan vården påbörjas redan i ambu­lansen på väg till sjukhuset.

 

Politiker styr organisationen

Landstinget i Värmland är en politiskt styrd organisation. Vart fjärde år är det val - då väljer de som bor i länet vilka politiska partier och vilka politiker som ska styra landstinget de kommande fyra åren.

Läs mer om den politiska organisationen.

 

Service och stöd

I landstingsservice arbetar de som lagar mat till patienter och personal och de som sköter lokalvård, telefoni, transporter och vaktmästeri. IT utvecklar och sköter landstingets datorer och IT-system. Landstingsfastigheter ansvarar för att landstingets verksamheter har ändamålsenliga lokaler. Mer om stöd- och serviceverksamheten i landstinget.

Landstingets kansli stödjer landstingets högsta ledning och den administrativa processen för de politiska beslutsorganen. Kansliet ger också strategiskt och operativt stöd i ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor till kärnverksamheten och övriga verksamheter. Kontaktuppgifter till kansli och chefstjänstemän.

 

Ansvarar för kollektivtrafik och regional utveckling

Landstinget ansvarar dessutom, tillsammans med kommunerna, för kollektivtrafiken i länet. Läs mer på Värmlandstrafiks webbplats. Vi äger också, tillsammans med kommunerna, Region Värmland, en organisation för regional utveckling så som tillväxtfrågor, turism, kultur och folkbildning.