Sociala Medier

Landstinget i Värmland finns idag representerade och använder följande tjänster och funktioner som en del av sin kommunikation som också ofta benämns och samlas under begreppet sociala medier.

Facebook logo

Följande verksamheter på Landstinget i Värmland har ett konto registrerat på Facebook:

Landstinget i Värmland
Syftet med det här kontot är att dela med sig av händelser, innehåll och information om vår verksamhet, som inte når ut via traditionella kanaler som nyhetssidan och pressmeddelanden.

Experio Lab 
Syftet med kontot är att involvera personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag. I mötet utvecklas och delas kunskap, erfarenheter och färdigheter i syfte att öka patientnytta och en hållbar verksamhetsutveckling.

Röntgen i Värmland
Syftet med kontot är att det ska dela information och fakta om vår röntgenverksamhet i Värmland, med mål att attrahera nya medarbetare. Kontot är vilande.

Sjukhusbiblioteket i Karlstad
Sjukhusbiblioteket i Torsby
Sjukhusbiblioteket i Arvika
Syftet med kontot är dela information om bibliotekets verksamhet och aktiviteter.

Ungdomsmottagningen i Säffle
Ett samarbete mellan Säffle Vårdcentral, Svea Vårdcentral och Säffle Kommun. Syftet med kontot är att dela information om Ungdomsmottagningen i Säffle.

Ungdomsmottagning Druvan
Syftet med kontot är att dela information om ungdomsmottagningen (för dig som är 23 år och yngre).

Folktandvården i Värmland 
Syftet med sidan är att sprida information om god tandhälsa och vad som pågår inom folktandvården.

Vårdcentralen Skoghall
Syftet med sidan är att sprida information till dig som är patient hos Vårdcentralen Skoghall. För att kontakta vårdcentralen använder du 1177.se 

Blodcentralen Kristinehamn 
Syftet med sidan är att sprida information om blod- och plasmagivning till nya såväl som redan etablerade givare. 

Miljö - Landstinget i Värmland
Syftet med kontot är att sprida information om landstingets miljöarbete. 

Instagram logo

Få en sällsynt inblick i landstingets verksamhet och vad vi jobbar med. Varje vecka, måndag till fredag, kommer en person från en verksamhet i landstinget att ansvara för innehållet på Instagram. Se vårt Instagramflöde här. 
Du kan även följa oss och ta del av vardagen i landstinget. Landstinget i Värmland heter @landstingetivarmland på Instagram.

Du kan också följa konstenhetens arbete på Instagram och hur de arbetar med den konstnärliga utsmyckningen och miljön i det offentliga rummet via Instagram-kontot @konstenheten
 

YouTube logo

På vår Youtube-kanal "landstingetvarmland" publicerar vi filmer som
vi eller någon samarbetspartner har producerat och som på något sätt rör vår
verksamhet t ex information, utbildning, föreläsningar, kampanjer etc.

 LinkedIn logo
På LinkedIn hittar du landstinget. Tjänsten är inriktad på att skapa en mötesplats mellan arbetssökande och företag
 

Twitter logo

Vårt twitter-konto @ltingvarmland använder vi som extra kommunikationskanal där vi idag publicerar pressmeddelanden och nyheter som vi också publicerar på vår externa webbplats www.liv.se. Tweets delar vi med hashtaggen #liv #ltingvarmland

Konstenheten på Landstinget i Värmland använder twitter som en del av sin kommunikation där de berättar om arbetet med konsten i det offentliga rummet med olika perspektiv. Du kan följa konstenheten på twitter med kontot @konstenheten.

Nordic Medtest är en regional satsning av Landstinget i Värmland i samarbete med Karlstads Universitet och IT-stiftelsen Compare Karlstad kring test av IT-system i hälso- och sjukvården med nationellt stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).  Du kan följa Nordic Medtest på twitter med kontot @NordicMedTest.

WordPress logo
Följande bloggar finns registrerade med verksamhet inom Landstinget i Värmland:

Röntgenbloggen Syftet med bloggen är att berätta om vår röntegenverksamhet i Värmland med mål att attrahera nya medarbetare.

Psykiatribloggen Syftet med bloggen är att berätta om vår verksamhet inom psykiatrin i Värmland med mål att attrahera nya medarbetare.

Vårdcentralsbloggen Syftet med bloggen är att berätta om verksamheten på våra vårdcentraler i Värmland med mål att attrahera nya medarbetare. 

Folkhälsobloggen Syftet med bloggen är att berätta om vad folkhälsa är, hur befolkningens hälsa ser ut i Värmland och vad som kan göras för att förbättra den, vad som händer lokalt och vad som är aktuellt nationellt och internationellt.