Så fungerar politiken

Folkvalda politiker styr landstinget.
Vi har val för landstinget vart fjärde år.
De valda politikerna i ett landsting
arbetar för dig som medborgare
i frågor om hälsovård och sjukvård.

Politikerna behöver kunskap om
hur en demokrati fungerar.
De ska veta vilket ansvar de har som politiker
och vilka rättigheter och skyldigheter de har.
De flesta av våra politiker har inte politiken som sitt yrke.
De är politiker på sin fritid.

Politikerna bestämmer vad landstinget ska göra

De valda politikerna bestämmer vad landstinget ska göra
och hur landstinget ska använda sina pengar.

Tjänstemännen genomför sedan det
som politikerna har bestämt.
Tjänstemännen ska också ta fram information till politikerna
så att politikerna kan ta bra och kloka beslut.

De valda politikerna får inte lön för sitt uppdrag.
Pengarna som politikerna får kallas för arvode.
Hur stort arvodet är beror på
hur många procent av en heltid som personen jobbar med politik
och hur stort ansvar politikern har.

Landstingsfullmäktige

Medborgare i Värmland röstar på de politiker och partier
som de vill ska arbeta för dem i landstingsfullmäktige.

Landstingsfullmäktige är som landstingets riksdag.
Landstingsfullmäktige har 81 folkvalda ledamöter
från hela Värmland.
De träffas ungefär fem gånger varje år.
Vem som helst kan komma och lyssna på mötena.
Du kan också följa mötena på webben.

Landstingsstyrelsen

Landstingsfullmäktige utser de personer, ledamöter,
som är med i landstingsstyrelsen.

Styrelsen förbereder alla frågor
som landstingsfullmäktige ska besluta om.
I en del frågor får Landstingsstyrelsen själv bestämma.

17 personer är med i styrelsen.
De träffas ungefär en gång varje månad.
Styrelsen har också sex utskott.
Utskotten är grupper som förbereder frågor
innan de kommer till styrelsen.

Ställ frågor eller lämna åsikter

Du kan kontakta våra politiker och ställa frågor
eller berätta vad du tycker.
Här finns namn och kontaktuppgifter
till alla politiker i landstinget.

Där står det också
om personerna har andra politiska uppgifter
än i landstinget.