Personuppgifter

Personuppgifter

I Landstinget i Värmland
har vi personuppgifter om anställda,
förtroendevalda och patienter.
Personuppgifter är all slags information
om en person. 

Personuppgiftslagen

I personuppgiftslagen står det
hur vi ska ta hand om de uppgifterna.
Du kan läsa mer i lagen SFS 1998:204, PDL 2008:355.
Lagen bygger på ett EG-direktiv.
Lagen ska hindra att någon blir kränkt 
när andra personer använder personuppgifterna. 

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombudet ska se till
att Landstinget i Värmland tar hand om personuppgifter
på ett bra vis
och att vi följer lagen.
Personuppgiftsombudet ska också berätta
om någon verksamhet inte följer alla regler
för hur personuppgifterna tas omhand.

Om någon tror
att de behandlade personuppgifterna
är felaktiga kan personuppgiftsombudet hjälpa registrerade personer
så att uppgifterna blir rätt. 

Alla personer kan få ett utdrag av sina personuppgifter
en gång om året.
Det kostar ingenting.   

Lanstingsstyrelsen har huvudansvar för
att Landstinget i Värmland tar hand om personuppgifter
på ett bra vis.