Vision, mål och värdegrund

Här hittar du Landstinget i Värmlands vision, mål och värdegrund.

Tillsammans med patienten

Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning.  

Vision: Livskvalitet i världsklass

Vi tror på att hälso- och sjukvård måste utgå från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens. Det är så vi får Livskvalitet i världsklass. Visionen innebär att landstinget ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland genom att främja en god folkhälsa och tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård inklusive tandvård.  

Landstingets mål

Effektmålen är de landstingsövergripande målen som finns och har ett medborgarperspektiv:

  • God folkhälsa
  • Trygg befolkning
  • Nöjda patienter

Kvalitetsmålen är våra resultatmål. Det är de fyra mål som verksamheterna fokuserar på för bästa vårdkvalitet och är en viktig del för att nå de landstingsövergripande effektmålen:

  • Inga vårdskador
  • Bästa vårdkvalitet
  • Vård utan köer
  • Respektfulla möten 

 

Värdegrund: Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt

Landstingets värdegrund innebär att Landstinget i Värmland genomsyras av en humanistisk grundsyn, där respekten för människors lika och okränkbara värde, jämlikhet och jämställdhet betonas.