Chefstjänstemän

Kontaktuppgifter till landstingets tjänstemannaledning.

Landstingsdirektör

Anneli Snobl
Telefon: 054-61 42 05
E-post: anneli.snobl@liv.se

Hälso- och sjukvårdschef

Tobias Kjellberg 
Telefon: 054-61 42 03
E-post: tobias.kjellberg@liv.se

 

Områdeschefer

Petra Svedberg
Område slutenvård
Telefon: 054-61 55 66
E-post: petra.svedberg@liv.se

Börje Ehinger 
Område öppenvård
Telefon: 054-61 41 21
E-post: borje.ehinger@liv.se

Agnetha Jonsson
Område stöd
Telefon: 054-61 57 09
E-post: agnetha.jonsson@liv.se

 

Sjukhuschefer

Karin Lundin
Sjukhuset Torsby
Telefon: 0560-47 117
E-post: karin.lundin@liv.se

Monika Berneflo
Sjukhusintendent Sjukhuset Arvika
Telefon: 0570-71 21 25
E-post: monika.berneflo@liv.se

Marie Henriksson
Sjukhusintendent Centralsjukhuset Karlstad
Telefon: 054-61 40 38
E-post: marie.henriksson@liv.se

 

Tandvårdschef

Birgitta Haglund
Telefon: 054-61 96 68
E-post: birgitta.haglund@liv.se

 

Avdelningschefer

Anna-Lena Wingqvist
Administrativa avdelningen
Telefon: 054-61 43 63
E-post: anna-lena.wingqvist@liv.se

Veronica Hedlund Lundgren
Planerings- och ekonomiavdelningen
Telefon: 054-61 41 38
E-post: veronica.hedlund.lundgren@liv.se

Peter Bäckstrand
HR-avdelningen
Telefon: 054-61 77 00
E-post: peter.backstrand@liv.se

Henrik Svensson
Utvecklings- och kommunikationsavdelningen
Telefon: 054-61 41 17 
E-post: henrik.svensson@liv.se

 

Fler chefer

Charlotta Nelsson
Chefläkare
Telefon: 054-61 40 14
E-post: charlotta.nelsson@liv.se

Mikael Borén
IT-chef
Telefon: 054-61 91 01
E-post: mikael.boren@liv.se

Annette Andersson
Fastighetschef
Telefon: 054-61 64 89
E-post: annette.andersson@liv.se

Hedvig Bergenheim
Kommunikationschef
Telefon: 054-61 71 00
E-post: hedvig.bergenheim@liv.se